Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: Đặt các khoanh giấy kháng sinh đồ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Kính chào các anh chị và các bạn, tôi có một câu hỏi thế này cần được anh chị và các bạn giúp đỡ. Khi đặt các khoanh giấy kháng sinh đồ thì ở mỗi bệnh viện đặt các loại khác nhau. Tôi đưa ra 1 trường hợp đặt kháng sinh đồ cho Họ vi khuẩn đường ruột như sau: cefepim (FEP), cefotaxim (CTX), augmentin (AMC), ceftriaxone (CRO)...Ta thấy, các kháng sinh như FEP, CTX, CRO là những cepha ở thế hệ thứ 3. Nếu ta không có điều kiện đặt những kháng sinh thế hệ 3 này thì ta có thể thay các khoanh giấy kháng sinh cùng nhóm cepha thế hệ 3 khác được không?. Tương tự với các kháng sinh thuộc nhóm khác, mình có thể thay các khoanh giấy kháng sinh đồ cùng nhóm được không? xin cám ơn.
(11-15-2013, 11:02 PM)phanbathanh86 Đã viết: [ -> ]Kính chào các anh chị và các bạn, tôi có một câu hỏi thế này cần được anh chị và các bạn giúp đỡ. Khi đặt các khoanh giấy kháng sinh đồ thì ở mỗi bệnh viện đặt các loại khác nhau. Tôi đưa ra 1 trường hợp đặt kháng sinh đồ cho Họ vi khuẩn đường ruột như sau: cefepim (FEP), cefotaxim (CTX), augmentin (AMC), ceftriaxone (CRO)...Ta thấy, các kháng sinh như FEP, CTX, CRO là những cepha ở thế hệ thứ 3. Nếu ta không có điều kiện đặt những kháng sinh thế hệ 3 này thì ta có thể thay các khoanh giấy kháng sinh cùng nhóm cepha thế hệ 3 khác được không?. Tương tự với các kháng sinh thuộc nhóm khác, mình có thể thay các khoanh giấy kháng sinh đồ cùng nhóm được không? xin cám ơn.

Cái này tùy vào các bác sĩ lâm sàng ở viện đó hay dùng kháng sinh gì mà ta đặt thôi.
bạn phải căn cứ vào phần mềm whonet 5.6.Vi khuẩn bạn đặt bạn nghĩ đến con gì hoặc là con gì sau đó bạn tra xem nên đặt loại ks gì.Vì ko phải tất cả điều có đường kính giới hạn

bạn phải căn cứ vào phần mềm whonet 5.6.Vi khuẩn bạn đặt bạn nghĩ đến con gì hoặc là con gì sau đó bạn tra xem nên đặt loại ks gì.Vì ko phải tất cả điều có đường kính giới hạn
(12-18-2013, 09:04 PM)loicute84 Đã viết: [ -> ]bạn phải căn cứ vào phần mềm whonet 5.6.Vi khuẩn bạn đặt bạn nghĩ đến con gì hoặc là con gì sau đó bạn tra xem nên đặt loại ks gì.Vì ko phải tất cả điều có đường kính giới hạn

bạn phải căn cứ vào phần mềm whonet 5.6.Vi khuẩn bạn đặt bạn nghĩ đến con gì hoặc là con gì sau đó bạn tra xem nên đặt loại ks gì.Vì ko phải tất cả điều có đường kính giới hạn
Em lại nghĩ trên 2 khía cạnh:
- Nhóm kháng sinh : tuỳ vào con mình muốn làm.
- Những kháng sinh mà bệnh viện mình sử dụng vỉ mỗi bệnh viện sẽ đấu thầu những loại kháng sinh riêng
(12-18-2013, 09:04 PM)loicute84 Đã viết: [ -> ]bạn phải căn cứ vào phần mềm whonet 5.6.Vi khuẩn bạn đặt bạn nghĩ đến con gì hoặc là con gì sau đó bạn tra xem nên đặt loại ks gì.Vì ko phải tất cả điều có đường kính giới hạn


Nói chung vẫn phải tùy vào bệnh viện và những loại kháng sinh đấu thầu để tiện theo dõi ý.