Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: Thiết bị dùng trong xét nghiệm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.

Thiết bị dùng trong xét nghiệm

Trang: 1 2

Chủ đề

 1. Cung cấp các loại Cuvette cho máy UV - Vis tại Hà Nội (0 Trả lời)
 2. cần mua tủ an toàn sinh học cấp 2 (0 Trả lời)
 3. Máy xét nghiệm miễn dich tosoh AIA (0 Trả lời)
 4. MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SIEMENS ADVIA 360 (0 Trả lời)
 5. Bóng đèn máy sinh hóa tự động Erba XL 180 (0 Trả lời)
 6. Máy xét nghiệm miễn dịch nhanh Vedalab EasyReader+ (0 Trả lời)
 7. Máy sinh hóa tự động Erba XL-180 giá rẻ nhất thị trường (0 Trả lời)
 8. Cần Hướng dẫn sử dụng máy Biorad reader 680 (0 Trả lời)
 9. Máy xét nghiệm huyết học tự động HA-22- Hãng CLINDIAG ( Bỉ) (0 Trả lời)
 10. Máy sinh hoá bán tự động SA-20- Hãng Clindiag ( Bỉ) (4 Trả lời)
 11. Bóng đèn máy sinh hóa chem 5, chem 7, XL 200 chính hãng (0 Trả lời)
 12. Hướng dẫn chạy chuẩn và kiểm chuẩn trên máy đông máu Sta Compact Max (0 Trả lời)
 13. Hướng dẫn cách chạy mẫu trên máy đông máu tự động Sta Compact Max (0 Trả lời)
 14. Hướng dẫn mở máy và nạp hóa chất máy đông máu Sta Compact Max (0 Trả lời)
 15. Hướng dẫn cách rửa máy huyết học tự động ABX Pentra DX 120 (0 Trả lời)
 16. Hướng dẫn sử dụng máy huyết học ABX Pentra DX 120 (0 Trả lời)
 17. Hướng dẫn tóm tắt cách sử dụng Immulite 2000XPi (0 Trả lời)
 18. Hướng dẫn bảo trì hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cho máy miễn dịch Immulite 2000Xpi (0 Trả lời)
 19. Hướng dẫn bảo trì AutoStart máy miễn dịch Immulite 2000XPi (0 Trả lời)
 20. Hướng dẫn bảo trì hàng ngày máy miễn dịch Immulite 2000XPi (0 Trả lời)
Trang: 1 2