Diễn đàn xét nghiệm đa khoa

Phiên bản đầy đủ: Multimedia Training
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.

Multimedia Training

Trang: 1 2

Chủ đề

 1. [Video] Máy xét nghiệm huyết học ABX Pentra DX 120 - Kết hợp nhuộm tiêu bản (6 Trả lời)
 2. [Video] Một số video về chọc tủy xương (0 Trả lời)
 3. [VIDEO] CAMP test - chẩn đoán liên cầu B (1 Trả lời)
 4. [VIDEO] Bacitracin test - chẩn đoán liên cầu A (0 Trả lời)
 5. [Video] Kỹ thuật nhuộm Gram - Gram Stain Procedure (2 Trả lời)
 6. [VIDEO] Optochin test - chẩn đoán phế cầu gây bệnh (0 Trả lời)
 7. [VIDEO] Light Microscope - cách sử dụng kính hiển vi (0 Trả lời)
 8. [VIDEO] Urease Test - kiểm tra khả năng sinh enzym urease của vi khuẩn (0 Trả lời)
 9. [VIDEO] Catalase test - kiểm tra khả năng sinh enzym Catalase của vi khuẩn (0 Trả lời)
 10. [VIDEO] Oxidase test - kiểm tra khả năng sinh ezym Oxidase của vi khuẩn (0 Trả lời)
 11. [VIDEO] Ziehl-Neelsen Acid-Fast Stain - Kỹ thuật nhuộm vi khuẩn kháng acid (0 Trả lời)
 12. [VIDEO] Wright and Giemsa Stain - Kỹ thuật nhuộm Wright và Giemsa (0 Trả lời)
 13. [VIDEO] antibiogram test - Kỹ thuật kháng sinh đồ (0 Trả lời)
 14. [VIDEO] widal test - chẩn đoán vi khuẩn thương hàn gây bệnh (0 Trả lời)
 15. [VIDEO] Voges-Proskauer Test - kiểm tra khả năng sinh acetonin của vi khuẩn (0 Trả lời)
 16. [VIDEO] Coagulase Test - xác định tụ cầu vàng (0 Trả lời)
 17. [Video] Kỹ thuật đếm Hồng cầu và Bạch cầu bằng buồng đếm (0 Trả lời)
 18. [Video] Giới thiệu máy xét nghiệm huyết học 26 thông số - ABX (0 Trả lời)
 19. [Video] Phản ứng hòa hợp - Phản ứng chéo ( Made by T1 - XN2A -HMTU) (5 Trả lời)
 20. [Video] Kỹ thuật định lượng Huyết sắc tố - Phương pháp Shali (xetnghiemdakhoa.com) (0 Trả lời)
Trang: 1 2