e có 1 người bạn có phản ứng aslo dương tính mà trong khi kiểm tra tất cả các chỉ số hóa sinh, huyết học đều bt ( bọn e học xn - cyp ). tháng 3 xét nghiệm 2 lần đều dương tính cả, hôm vừa rồi lại kiểm tra mà vẫn dương tính
thầy và các bạn giải thích hộ e với được không ạ
em cảm ơn