cái này vô lý nhỉ mọi người, ăn ít protein lại tăng ure niệu

đào thải ure lam pH máu tăng vì nó làm giảm H+, không biết có liên quan gì đến điều này không