[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQWymKCwq6yy8I7PzSnuSR...1tKMvBkflE]Đây là giáo trình kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm do thầy Nguyễn Tiến Dũng - Trường Đại Học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn năm 2007

download
Trích dẫn:http://adf.ly/rmSZm