[Hình: trieu+chung+hoc+ngoai+khoa.jpg]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỘ MÔN NGOẠI
TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA – EBOOK

Mục lục:

BỆNH ÁN
CÁCH KHÁM BỤNG NGOẠI KHOA. BỆNH ÁN NGOẠI KHOA
ĐẠI CƯƠNG VỀ BỎNG
CÁC PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ-GÂY TÊ ,TRIỆU CHỨNG GÂY MÊ CÁC BIẾN CHỨNG GÂY MÊ-GÂY TÊ
HỘI CHỨNG CHẢY MÁU TRONG
HỘI CHỨNG TẮC MẬT
HỘI CHỨNG TẮC RUỘT
KHÁM CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG NGỰC
KHÁM CHI TRÊN VÀ CHI DƯỚI
KHÁM CỘT SỐNG
KHÁM MẠCH MÁU NGOẠI VI
NHỮNG TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG
TRIỆU CHỨNG GÃY XƯƠNG
TRIỆU CHỨNG TRẬT KHỚP

download
Trích dẫn:https://onedrive.live.com/?id=8A52D23050...ion=locate
Pass: xetnghiemdakhoa.com